Nederlands

de basis van begrip voor vele andere vakken


Wat deskundigen over Nederlands zeggen:

Het vak Nederlands bestaat uit een aantal domeinen, m.n. leesvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid, schrijfvaardigheid, argumentatieve vaardigheden en literatuur.

Om hierop voldoende te kunnen scoren moet je een aantal zaken goed beheersen: spelling, grammatica, op tempo lezen en begrijpend lezen, ontleden, woord benoemen, verbanden tussen tekstdelen kunnen leggen , samenvatten, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Ook moet je een betoog op kunnen zetten, argumenten kunnen bedenken, conclusies trekken enz. Kortom een vak met verschillende onderdelen die niet alleen veel inzicht in de Nederlandse taal vereist, maar ook het denkvermogen bevordert en traint.

Wanneer je het Nederlands goed beheerst, heb je daar in je vervolgstudie altijd baat bij. Teksten kunnen samenvatten helpt je om een onderwerp goed te kunnen leren. Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken is essentieel voor het begrijpen van structuren. Met een goede kennis van de Nederlandse taal leer je gemakkelijker ook andere talen (en vice versa!). 

Nederlands als één van de kernvakken is een verplicht onderdeel van het examen. Dat houdt in dat je minimaal een 5 moet halen voor het eindexamen Nederlands. Maar dan moeten de andere kernvakken, wiskunde en Engels, in ieder geval met een voldoende afgesloten worden.

Als je niet zo'n kei bent in het vak Nederlands, is het beter om niet te wachten tot vlak voor het eindexamen en dan hard te gaan blokken. Het is veel efficiënter de leerachterstand rustig weg te werken en zo een stevige basiskennis op te bouwen.

Wat leerlingen over Nederlands zeggen:

  • "Ik snap het ontleden nu goed. Met extra uitleg en oefenen beheers ik het nu goed."
  • "Ik heb de spellingscontrole nog maar af en toe nodig. Ik ga heel goed vooruit met spelling."
  • "Het is ook in andere vakken,  zoals geschiedenis en aardrijkskunde handig dat ik goed kan samenvatten. Ik leer nu sneller."
  • “Ik wilde een goed cijfer voor Nederlands bij mijn eindexamen, daarom kreeg ik thuis bijles Nederlands. Met resultaat!”