Wiskunde

geen boek met zeven zegels


Wat deskundigen over wiskunde zeggen:

Bij onze adviesgesprekken horen we vaak: “Ik heb een hekel aan wiskunde”, of: “Ik kan het gewoon niet!” 

Omdat het vak wiskunde logisch is opgebouwd, komt het voor dat een leerling die met één deel moeite heeft of die een deel helemaal heeft gemist, later slechter gaat presteren. Een kind dat de basiskennis mist, zal nooit in staat zijn om voldoende wiskundige vaardigheden en kennis op te bouwen. De frustratie wordt vaak nog groter door een gevoel van machteloosheid. Het is geen kwestie van even flink stampen om je achterstand met wiskunde weg te werken. 

Zo'n leerling heeft een docent nodig die toegang geeft tot logische oplossingen van de opgaven, een docent die de tijd neemt om met geduld en op een manier die bij de leerling past, het geheel uit te leggen. Onze bijlessen zijn zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof die in de klas wordt behandeld en dan samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken

Leerlingen hebben allemaal hun eigen, individuele problemen. Zeker bij wiskunde maakt individueel onderwijs het grote verschil. Door individuele uitleg en het intensieve oefenen van opgaven met de bijlesdocent wordt het verband tussen de geleerde stof en de proefwerk– of examenopgaven meestal duidelijk. Als de leerling dan ook zelf goed oefent, is een goed cijfer de beloning.

Onze ervaring van 20 jaar leert dat individuele bijles juist bij wiskunde snel tot aantoonbare verbetering leidt. Een basisbegrip van wiskunde is in Nederland verplicht omdat het belangrijk is voor bijna alle beroepen. Bijles in wiskunde is de meest gevraagde bijles.

Wat leerlingen over wiskunde zeggen:

 • “Zonder bijles wiskunde kan ik het jammer genoeg helemaal niet.”
 • “Wiskunde is een nachtmerrie voor me, absoluut.”
 • “Wiskunde is best cool. Als je de basis beheerst en een beetje aandacht en inzet hebt, kun je er gewoon goed in zijn.”
 • “Wiskunde? Zal ik nooit begrijpen.”
 • “Bij wiskunde is het cijfer voor mijn proefwerk totaal niet afhankelijk van de mening van mijn leraar, zoals bij andere vakken als Nederlands of Duits.”
 • “Er is niets leuker dan het besef dat je een opgave goed hebt opgelost.”
 • “Wiskundesommen kun je goed of fout hebben, er zijn geen tussenoplossingen.”
 • “In tegenstelling tot geschiedenis en andere vakken waarbij je veel van buiten moet leren, kun je wiskunde begrijpen, het is minder abstract.”
 • “Er zijn veel soorten wiskunde, daarom is wiskunde zo interessant: getallenleer, functieleer, meetkunde, statistiek en nog veel meer…”
 • “Wiskunde is het enige vak dat altijd met logica heeft te maken.”
 • “Ik maak opgaven graag volgens een vast stramien waar eenduidige oplossingen uitkomen.”
 • “Het is nu eenmaal zo dat je je leven lang wiskunde nodig hebt.”
 • “Wiskunde is in alle landen over de hele wereld hetzelfde.”

NB: wiskunde is het meest gevraagde bijlesvak bij ABACUS.